(kontumtv.vn) – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho ông Bùi Duy Chung Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và ông Lê Ích Dàng – Phó Chủ tịch Liên Đoàn lao động tỉnh.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Lê Ích Dàng, Phó Chủ tịch Liên Đoàn lao động tỉnh được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/12 /2022; ông Bùi Duy Chung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực đóng góp, cống hiến của ông Lê Ích Dàng  và ông Bùi Duy Chung trong suốt quá trình công tác trên các cương vị khác nhau, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Kon Tum, nhất là từ khi tỉnh Kon Tum thành lập lại đến nay. Đồng thời khẳng định ông Lê Ích Dàng và ông Bùi Duy Chung đã luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt các qui định của Đảng và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đồng thời đề nghị hai ông sau khi nghỉ hưu, tham gia sinh hoạt đảng ở khu dân cư, tiếp tục có những đóng góp, góp phần xây dựng tổ chức đảng ở địa phương ngày càng vững mạnh./.

Thanh Tùng Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *