Kiểm tra thực hiện các tiểu Dự án
Kiểm tra thực hiện các tiểu dự án hỗ trợ sinh kế hộ nghèo

(kontumtv.vn) – Ngoài các tiểu hợp phần về phát triển hạ tầng cấp xã, thôn, đến nay, Dự án giảm nghèo Tây Nguyên tại huyện Đăk Lei (Kon Tum) đã triển khai 119 tiểu dự án sinh kế, với tổng nguồn đầu tư trên 6,3 tỷ đồng. Trong đó tập trung hỗ trợ các hộ nghèo và hộ cận nghèo tại 5 xã trong vùng Dự án phát triển chăn nuôi bò, dê, cá; cải tạo vườn hộ trồng rau, chăn nuôi gà, vịt; trồng ngô lai, lúa lai.

Nhờ có kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đặc biệt là tăng cường công tác tập huấn để người dân tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của từng hộ, từng nơi nên nhìn chung các tiểu dự án đã được các hộ dân hưởng ứng tích cực. Nhiều mô hình ngắn ngày như chăn nuôi gà, vịt, trồng rau đã mang lại kết quả tốt, không chỉ giúp các hộ dân cải thiện dinh dưỡng, mà còn có thêm nguồn thu nhập; các mô hình chăn nuôi bò, dê, cá đều sinh trưởng phát triển tốt, có nhiều triển vọng giúp các hộ dân tự chủ và đa dạng hóa các nguồn thu nhập để giảm nghèo.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *