(kontumtv.vn) – Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ngọc (Kon Tum) đã tạo điều kiện cho trên 3.800 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Vay vốn Ngân hàng CSXH
Vay vốn Ngân hàng CSXH

11 chương trình, tín dụng chính sách xã hội được triển khai phù hợp tới từng địa bàn và các nhóm đối tượng. Cho vay vốn ủy thác qua các tổ chức chính trị – xã hội như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh được ngân hàng tích cực thực hiện và đem lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, hệ thống điểm giao dịch cố định tại UBND các xã, thị trấn đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay.

Từ đó, các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đặc biệt là người nghèo, người dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, huyện Ngọc Hồi đã có gần 800 hộ thoát nghèo bền vững. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *