(kontumtv.vn) – Sáng ngày 5/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 – 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp dự tại điểm cầu của tỉnh.

Đến nay, cả nước có hơn 5.800 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ trên 70%; 254 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Trong đó có 05 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đối với Chương trình OCOP, cả nước có hơn 8.300 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Các sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường, được người dân tín nhiệm. Hiện Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ giao 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 3.000 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp cho các địa phương, đơn vị. Đến hết tháng 7/2022, đã có 40/51 tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương được giao giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

Tại hội nghị, Bộ NN&PTNT đã báo cáo tóm tắt khung cơ chế chính sách và giải pháp thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 nhằm định hướng chỉ đạo và triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương huy động và thu hút, lồng ghép các nguồn vốn xã hội hóa trong xây dựng NTM không chỉ tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, mà phải chú ý đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hoá, xã hội; cần dựa trên đặc điểm, điều kiện tự nhiên của từng địa phương để triển khai thực hiện một cách phù hợp, hiệu quả, tránh tình trạng sao chép, rập khuôn. Mặt khác, tổ chức tái sản xuất để tăng thu nhập cho nông dân, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hợp tác, liên kết, khai thác lợi thế của địa phương. Cùng với việc xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương cần nghiên cứu, nhân rộng các mô hình Làng Văn minh, Làng mới, Làng Văn hoá du lịch và đề nghị các cơ quan, ban ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, tránh để xảy ra sai phạm trong quá trình triển khai./.

Hơ Jan – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *