(kontumtv.vn) – Huyện Đoàn Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

TRIEN KHAI CONG TAC DOAN - HOI VA PHONG TRAO THANH THIEU NHI NAM 2019

Trong năm 2018, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Kon Rẫy có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn có bước tiến mới, xây dựng được lớp tuổi trẻ giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh, văn hóa con người Việt Nam. Việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng và tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên thực hiện sâu rộng và có hiệu quả như phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, đã tu sửa 200 m đường vào khu sản xuất, phát quang 30 km bụi rậm, 11 km đường nông thôn, xây dựng 2 tuyến đường thanh niên tự quản, đào 169 điểm thu gom rác, 134 nhà vệ sinh, làm mới 800 m hàng rào, cổng ngõ, trồng 200 cây xanh dọc Quốc lộ 24b và xung quanh nhà rông Kon Brap Du, xã Tân lập… Công tác giáo dục, chăm sóc thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác xây dựng tổ chức Đoàn có nhiều chuyển biến rõ nét, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng.

Năm 2019, Huyện Đoàn Kon Rẫy phấn đấu có ít nhất 03 công trình thanh niên cấp huyện;  mỗi Đoàn xã, thị trấn có ít nhất 01 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, phần việc thanh niên; phối hợp tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm và giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho ít nhất 250 đoàn viên thanh niên…

CTV Y Nhàn – Hữu Huy

                                                                                     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *