(kontumtv.vn) – Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành theo Quyết định số 468 ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, nội dung thực hiện Đề án tập trung vào việc gắn kết số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác; đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hoá trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo thời gian thực trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới. Đồng thời, mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai các mô hình, giải pháp mới tăng năng suất lao động trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả thực hiện Đề án theo định kỳ hằng quý, hằng năm.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *