(kontumtv.vn) – Nhằm giúp cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiểu rõ các quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh phối hợp cùng Hội Luật gia tỉnh tổ chức trợ giúp pháp lý cho cho 30 người khuyết tật trên địa bàn thành phố Kon Tum.

tro giupphap ly

Thông qua chương trình trợ giúp pháp lý, giúp người khuyết tật nắm bắt những nội dung cơ bản về Luật Người khuyết tật, hiểu được việc phân chia các dạng khuyết tật gắn với chế độ chính sách được hưởng. Đồng thời, giúp người khuyết tật hiểu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách. Trong chương trình trợ giúp pháp lý, người khuyết tật được nghe thông báo kết quả sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, địa phương đối với người khuyết tật cũng như trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với người khuyết tật.

Theo kế hoạch, ngày 18/11/2019, Hội Bảo về Quyền Trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh phối hợp cùng Hội Luật gia tỉnh tổ chức trợ giúp pháp lý cho 100 người khuyết tật tại huyện Kon Rẫy.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *