(kontumtv.vn) – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhiệm vụ này trong buổi làm việc với Quân ủy Trung ương về tình hình quán triệt, triển khai chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 trong quân đội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân ủy Trung ương về việc tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 trong quân đội. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Sáng 19/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Quân ủy Trung ương.

Theo báo cáo của Quân ủy Trung ương, thực hiện Kết luận 92 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Bộ Quốc phòng.

Ban Chỉ đạo đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiệm vụ này trong quân đội, phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp của Nhà nước. Đồng thời đã giao các cơ quan tư pháp trong quân đội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng các đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan.

Theo Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong quân đội, tổ chức các cơ quan tư pháp trong quân đội từ sau năm 2015 đến năm 2020 sẽ được thu gọn đầu mối còn 113 cơ quan và hơn 1.200 biên chế, giảm 82 cơ quan và hơn 500 biên chế so với hiện nay.

Và theo kế hoạch thực hiện các mục tiêu cải cách tư pháp thời  gian tới, cải cách tư pháp trong quân đội sẽ tập trung vào 2 nội dung, đó là chú trọng nâng cao chất lượng đối với các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; không để oan, sai, lọt tội, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, triển khai kiện toàn tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp theo Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong quân đội đúng lộ trình cải cách tư pháp như Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị đề ra.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, các cơ quan tư pháp quân đội đã có nhiều đóng góp vào hoạt động tư pháp nói chung và cải cách tư pháp nói riêng.

Quân ủy Trung ương đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, nhất là các dự án, đề án trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là dự án Luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân sửa đổi… các quy định liên quan đến hoạt động của các cơ quan tư pháp trong quân đội.

Phó Thủ tướng đánh giá cao hoạt động tư pháp trong quân đội, trong đó, các cơ quan tư pháp quân đội đã phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm, quản lý tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật; giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền, không để xảy ra oan sai; tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, góp phần làm giảm tội phạm liên quan đến quân đội.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị, Quân ủy Trung ương cần tập trung triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về thu gọn đầu mối cơ quan điều tra trong quân đội, cần rà soát kỹ, chỗ nào không cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh, giảm đầu mối cho phù hợp với định hướng chung, nhất là cơ quan điều tra hình sự các quân khu và khu vực Hà Nội.

Đồng thời điều chỉnh thẩm quyền điều tra cho phù hợp với thẩm quyền xét xử của toàn án quân sự theo mô hình mới.

Về thẩm quyền xét xử, Phó Thủ tướng cho rằng, đây là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau. Quan điểm chung là cơ quan tư pháp quân đội chỉ xử lý những vụ việc liên quan, tác động trực tiếp đến lực lượng quân đội; cần khẩn trương tổ chức hệ thống Viện Kiểm sát quân sự phù hợp với hệ thống tòa án quân sự về số lượng và địa hạt tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp phát triển toàn diện hơn nữa cả về phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp.

Phó Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo bám sát việc quán triệt, triển khai Kết luận 92 và kết quả tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 49 của Ban Chỉ đạo tới các cấp ủy đảng trực thuộc Quân ủy Trung ương và báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương theo quy định.

Lê Sơn/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *