Hộ nghèo ĐBDTTS đươc hỗ trợ phát triển sản xuất
Hộ nghèo ĐBDTTS đươc hỗ trợ phát triển sản xuất

(kontumtv.vn) – Năm 2017, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) được bố trí tổng kế hoạch vốn hơn 53,5 tỷ đồng để thực hiện các chính sách dân tộc. Trong đó, vốn Chương trình 30a gần 35 tỷ đồng,  vốn Chương trình 135 hơn 17,8 tỷ đồng và vốn hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ là 785 triệu đồng.

Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, UBND huyện Tu Mơ Rông đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện hỗ trợ kịp thời cho người dân theo đúng chủ trương, chính sách. Tính đến ngày 31/10/2017, huyện đã giải ngân được hơn 22 tỷ đồng vốn thực hiện Chương trình 30a, đạt gần 63% kế hoạch vốn; giải ngân hơn 7,7 tỷ đồng vốn thực hiện Chương trình 135, đạt trên 43% kế hoạch và gần 635 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định 102, đạt gần 81% kế hoạch. Ước đến ngày 31/12/2017 giải ngân đạt 100% kế hoạch các nguồn vốn giao. 

Thanh Thủy – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *