(kontumtv.vn) – Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Chỉ thị số 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2014 – 2016).

 tuyen duongTrong 3 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với 5 tiêu chí “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới” phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị để đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu thực hiện. Các đơn vị đã cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị 788 vào các chương trình, kế hoạch hoạt động của từng tổ chức; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm bảo đảm cho việc thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Trong 3 năm thực hiện, cuộc vận động đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên các lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã có nhiều mô hình mới hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến, nêu cao ý thức trách nhiệm trong các nhiệm vụ, tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân thông qua các mô hình dân vận. Qua đó động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị đã có 12 tập thể và 21 cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *