Chiều 7/11, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã họp phiên toàn thể thẩm tra Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng thêm số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII.  Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý chủ trì phiên họp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về việc thêm tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII.

Tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ đã có Tờ trình số 39/TTr-TTg trình Quốc hội phê chuẩn cơ cấu tổ chức Chính phủ và số lượng 4 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII.

Tại Tờ trình này của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo công tác đối ngoại, đồng thời trực tiếp làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là rất cần thiết, nhưng cần có thêm thời gian chuẩn bị, khi có đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn sau.

Trên cơ sở Tờ trình này, Quốc hội đã ra Nghị quyết số 03/2011/QH13 phê chuẩn đề nghị này của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng đã phân công các Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các khối công tác cụ thể, riêng khối công tác đối ngoại do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo.

Nay đã đủ điều kiện, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ sung thêm 1 Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi chỉ đạo công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Qua thảo luận, Ủy ban Pháp luật nhất trí với Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng thêm số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII từ 4 như hiện nay lên 5.

Phương Nguyên/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *