(kontumtv.vn) – Trong phiên làm việc sáng ngày 7/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và các nội dung trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XII.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc nhấn mạnh, từ đầu năm 2022, với việc tích cực triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm nay tiếp tục ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế – xã hội của tỉnh đã được những kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 9,5% so với năm trước; GRDP bình quân đầu người tăng từ 46,78 triệu đồng năm 2021 lên 52,44 triệu đồng năm 2022, đạt 100,84% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm 4.000 tỷ đồng, đạt 100% dự toán giao. Đã thu hút 19 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 1.655,6 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, tăng 08 xã so với năm 2021.

Cùng với kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế trong triển khai các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2022 như kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chậm được giải quyết; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, vi phạm pháp luật về đất đai còn xảy ra ở nhiều nơi, gây bức xúc trong dư luận; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án quan trọng của tỉnh còn chậm triển khai…

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp trong từng ngành, lĩnh vực để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. Mục tiêu tổng quát là huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên với cơ cấu hợp lý; khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau dịch bệnh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ…

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, UBND tỉnh đề ra một số chỉ tiêu cụ thể phấn đấu thực hiện trong năm 2023 như thu ngân sách nhà nước khoảng 4.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tăng lên 57 triệu đồng; thành lập mới 360 doanh nghiệp; trồng mới 1.100 ha cây ăn quả, 1.000 ha cây mắc ca và 500 ha Sâm Ngọc Linh.

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 50 nội dung gồm 28 Tờ trình dự thảo Nghị quyết và 22 báo cáo chuyên đề./.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *