(kontumtv.vn) – Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mới đây, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị mình.

UBND TINH CHI DAO CHAN CHINH VIEC GIAI QUYET TTHC THEO CO CHE MOT CUA

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ và UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính; tiến hành rà soát, chấn chỉnh để việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông phù hợp với thông tin thủ tục hành chính đã được công bố và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện công khai, minh bạch và hướng dẫn đầy đủ các thông tin khi giải quyết thủ tục cho cá nhân, tổ chức, hạn chế tối đa việc cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần; nghiêm túc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính có sai sót, trễ hạn theo quy định; tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát nội bộ việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, cửa quyền, gây phiền hà trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức.

                                  Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *