(kontumtv.vn) – UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2023 nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

UBND tỉnh đặt ra 15 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện. Cụ thể, trong năm 2023, nâng tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 57 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 4.500 tỷ đồng và giá trị xuất khẩu đạt 290 triệu USD. Đồng thời phấn đấu thành lập mới 360 doanh nghiệp; xây dựng thêm 03 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 57%, trong đó đào tạo nghề đạt 41%; tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm ít nhất 4%. Riêng các huyện nghèo giảm từ 6%/năm trở lên; số giường bệnh đạt 39,3 giường/01 vạn dân và tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 93%. Ngoài ra, trong năm 2023 toàn tỉnh đặt mục tiêu trồng mới trên 4.000ha rừng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 63,12%; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100% và tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường đạt 85%. Trong năm 2023, tỉnh Kon Tum tiếp tục nâng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tăng 05 bậc so với năm 2022; phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn NTM và phấn đấu có 1.300.000 lượt khách du lịch đến tỉnh./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *