(kontumtv.vn) – Nghị quyết được coi là văn bản hướng dẫn quan trọng, vừa bám sát luật vừa đáp ứng thực tiễn, bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Chiều 15/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ ký Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự lễ ký kết.

ubtvqh chinh phu doan chu tich ubtu mttq ky nghi quyet lien tich hinh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ký Nghị quyết liên tịch.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã cùng ký Nghị quyết.

Nghị quyết được coi là văn bản hướng dẫn quan trọng, một mặt bám sát giới hạn phạm vi luật quy định chi tiết về hình thức giám sát, phản biện xã hội, một mặt phải thực hiện cho được yêu cầu thực tiễn đặt ra là phải có quy định cụ thể, chi tiết về quy trình thực hiện các hình thức giám sát, phản biện xã hội bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện, đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Thời gian qua, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được triển khai chủ động, tích cực, đồng bộ, từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt.

ubtvqh chinh phu doan chu tich ubtu mttq ky nghi quyet lien tich hinh 2
Lễ ký Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Qua giám sát, phản biện xã hội, trên cơ sở nắm bắt được những yêu cầu của xã hội, những bức xúc và những vấn đề mà đông đảo nhân dân quan tâm, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã có nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng các cấp trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện.

Nhiều ý kiến góp ý, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên được thể hiện trong các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân mà Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tại các kỳ họp Quốc hội, gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều là những vấn đề bức xúc đối với đại đa số các tầng lớp nhân dân đòi hỏi các cơ quan chức năng phải sớm xem xét, giải quyết. Các ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã từng bước có phản hồi của các bộ, ngành được nhân dân và cử tri cả nước hoan nghênh và đánh giá cao.

Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, trong đó có việc quy định chi tiết về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Nghị quyết liên tịch này được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ về cơ chế, nâng cao về chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội trong thời gian tới./.

Lê Tuyết/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *