(kontumtv.vn) – Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong những năm qua, MTTQ các cấp huyện Kon Plông (Kon Tum) đã vận động quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư văn hóa, góp phần xây dựng huyện Kon Plông từng bước phát triển.

Phấn khởi với những thành tích đạt được trong công tác mặt trận thời gian qua, cán bộ, nhân dân làng Kon Bring (xã Đăk Long, Kon Plông) đã long trọng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết tại nhà rông của thôn. Đây là dịp để dân làng vinh danh những điển hình tiên tiến và phát động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới. Ông Đinh Văn Lâm, cán bộ Mặt Trận thôn Kon Bring nói: “Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, thôn Kon Bring chúng tôi biểu dương các hộ gia đình văn hóa, làm kinh tế giỏi. Sắp tới làm đường giao thông trong thôn, xây dựng chuồng trâu trong thôn, phát động xây dựng thôn vững mạnh toàn diện”.

Ngày hội đại đoàn kết thôn Kon Bring
Ngày hội đại đoàn kết làng Kon Bring

Hưởng ứng các nội dung vận động của UBMTTQVN huyện Kon Plông, làng Kon Bring cùng các khu dân cư trên địa bàn huyện đã tích cực xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đền ơn đáp nghĩa. Kết quả, có 100% khu dân cư có nhà rông văn hóa, có 55/89 khu dân cư văn hóa và có hơn 3.200 hộ gia đình văn hóa; tình làng, nghĩa xóm, quy chế dân chủ được phát huy. Trên cơ sở đó, người dân đồng thuận cao với phong trào xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu tại xã Đăk Long, nhân dân đã đóng góp hàng ngàn ngày công để dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm đường nội thôn. Đến nay xã đã đạt 8/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Ông Trương Ngọc Tuyền, Chủ tịch UBND xã Đăk Long cho biết: “Mặt trận và các đoàn thể đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vân động nhân dân thực hiện các chủ trương và đem lại thành quả to lớn trong cuộc sống trên địa bàn của xã”.

Một trong những nét nổi bật của công tác mặt trận tại huyện Kon Plông đó là phong trào tương thân, tương ái, giúp nhau làm kinh tế giỏi, giúp nhau thoát nghèo. Giai đoạn 1995-2016, Mặt trận và các đoàn thể huyện đã tín chấp cho các hộ gia đình vay trên 50 tỉ đồng để sản xuất kinh doanh, huy động bình quân mỗi năm hơn 3.000 ngày công lao động giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp và huy động các nguồn để sửa chữa, xây mới hơn 1.700 căn nhà cho hộ nghèo. Bà Trần Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Kon Plông nói: “Năm vừa rồi Mặt trận huyện triển khai tốt 42 tiêu chí đến khu dân cư. Qua đó tỉ lệ hộ nghèo giảm, đời sống kinh tế nâng cao, nhân dân phấn khởi. Mặt trận huyện đã huy động được các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Kết quả đã xây dựng được 10 căn nhà đại đoàn kết trị giá 300 triệu đồng”.

Với kết quả đạt được trong công tác mặt trận, đặc biệt là kết quả của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Kon Plông đã góp phần to lớn trong việc xây dựng huyện Kon Plông phát triển toàn diện.

                                      Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *