(kontumtv.vn) – Phóng viên VOV phỏng vấn ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Quốc hội Việt Nam trong IPU 132.

Đại hội đồng IPU 132 đang diễn ra với các chương trình nghị sự quan trọng, các phiên thảo luận sôi nổi của các Ủy ban thường trực. Là nước chủ nhà IPU 132, Việt Nam đã, đang và sẽ luôn nỗ lực để IPU 132 thành công, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của nghị viện trên trường quốc tế, cũng như xây dựng một thế giới phát triển bền vững.

Nhân dịp này, phóng viên VOV phỏng vấn ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Quốc hội Việt Nam trong IPU 132.

Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội
PV: Thực hiện trọng trách tổ chức Đại hội đồng 132, Quốc hội Việt Nam đã và đang làm hết sức mình để chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho sự kiện ngoại giao nghị viện lớn nhất hành tinh. Đến thời điểm này, trải qua một số phiên họp của Đại hội đồng và các phiên thảo luận nhóm, xin ông cho biết về tình hình chung của các phiên  thảo luận trên?

Ông Trần Văn Hằng: Đại Hội đồng khai mạc chính thức vào ngày 28/3 nhưng các ủy ban của Đại hội đồng đã họp từ ngày 25/3, và phiên quan trọng nhất là phiên ngày 29/3, phiên họp toàn thể của Đại hội đồng. Cho đến nay, các Uỷ ban Thường trực và các phiên họp Đại Hội đồng đã diễn ra tốt đẹp, các đoàn tham gia Đại hội đồng diễn ra rất sôi nổi xoay quanh chủ đề chung là “Các mục tiêu phát triển bền vững, biến lời nói thành hành động” – Là chủ đề mà chúng ta đã nghiên cứu, hội thảo và đề xuất với Đại hội đồng và được Đại hội đồng chấp nhận.

Qua mấy ngày làm việc, Đại hội đồng cũng như các Uỷ ban Thường trực thảo luận rất sôi nổi, có những ngày có khoảng 100 phát biểu của các đoàn, thảo luận vấn đề thực hiện phát triển bền vững như thế nào. Đại bộ phận đều tán thành và cho rằng, đây là 1 chủ đề hết sức quan trọng và đúng thời điểm, là năm cuối cùng kết thúc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ để chuyển sang giai đoạn mới. Đó là giai đoạn phát triển bền vững.

Việt Nam đã đề xuất rất phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội, phù hợp với mong muốn của cộng đồng toàn thế giới, và tại các Ủy ban thì cũng thảo luận rất nhiều, ngoài các nội dung 1: hòa bình và an ninh, nội dung 2: Kinh tế và thương mại và Ủy ban hợp hợp tác Liên hợp quốc, Diễn đàn Nữ Nghị sỹ, diễn đàn Nghị sỹ trẻ, diễn đàn hợp tác Liên hợp quốc, đều tập trung thảo luận và nhất trí  cao về chủ đề này.

Các đại biểu đều phát biểu là phải làm như thế nào để biến lời nói thành hành động, các đoàn phát biểu đều nêu giải pháp cụ thể của nước mình, đồng thời cho rằng, muốn thực hiện được mục tiêu này thì cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa Nghị viện các nước, giữa các quốc gia, từ đấy nêu ra vai trò của Quốc hội, của Nghị viện các nước trong vấn đề thực hiện mục tiêu bền vững, biến lời nói thành hành động như thế nào, mà cụ thể phải thông qua cơ chế, chính sách, luật pháp, rồi thông qua đầu tư, ngân sách để phục vụ cho vấn đề này và thông qua quyết định những vấn đề chung để phục vụ cho các mục tiêu này. Vai trò của Quốc hội còn có nhiệm vụ nữa là tuyên truyền đến tận người dân để chúng ta thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

PV: Tại Phiên toàn thể thứ nhất Hội đồng điều hành IPU diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng được Đại hội đồng nhất trí bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới 132 (IPU-132). Đây là lần đầu tiên một Chủ tịch Quốc hội Việt Nam  được vinh dự nhận trọng trách này, xin ông cho biết ý nghĩa của sự kiện này?

Ông Trần Văn Hằng: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Đại hội đồng là 1 nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng rất đáng tự hào. Nó thể hiện được mấy ý: Chủ tịch sẽ cùng điều hành và tham gia những vấn đề quan trọng mà Đại hội đồng thảo luận. Đại hội đồng lại thảo luận vấn đề “Các mục tiêu phát triển bền vững, biến lời nói thành hành động”, là chủ đề mà Việt Nam chúng ta đã nung nấu, đã nghiên cứu, đã đề xuất và đã được Đại hội đồng nhất trí thông qua. Điều đó là gì?

Chúng ta đề xuất, chúng ta định hướng, chúng ta lại hướng dẫn, lại quyết định những vấn đề mà Đại hội đồng thảo luận xung quanh chủ đề mà chúng ta đề xuất. Vấn đề thứ hai, chúng ta thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, của Nhà nước chúng ta, đó là tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, đây là sự thể hiện rất rõ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Nhà nước ta, của Đảng ta, của dân ta và nói chung là các cấp các ngành.

Sự hội nhập ngày càng sâu, càng rộng, ngày càng thể hiện ở diễn đàn này, chúng ta đã tập hợp được hàng trăm đoàn của các nước đến đây để bàn 1 vấn đề mà gắn rất gần, rất trực tiếp với đất nước ta, với nhân dân ta, nhưng có phạm vi gắn với nhân dân trên toàn thế giới.

Ý thứ 3 là có một ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự tín nhiệm, và uy tín của Việt Nam nói chung, của Quốc hội Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

PV: Chủ đề chung “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động” của Đại hội đồng, cũng như nhiều vấn đề quan trọng khác sẽ được thảo luận, nhằm bổ sung và đóng góp nỗ lực cho việc hoạch định những mục tiêu của Liên hợp quốc đối với chương trình nghị sự phát triển giai đoạn sau 2015 trên cả ba khía cạnh của phát triển bền vững là: kinh tế, môi trường và xã hội. Xin ông cho biết ý nghĩa của những nội dung này đối với việc nâng cao vai trò của nghị viện trong hoạch định các mục tiêu phát triển?

Ông Trần Văn Hằng: Hiện nay, Liên hợp quốc đang thảo luận các chỉ tiêu và các nhiệm vụ cụ thể cho mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015. Những mục tiêu này có triển khai được hay không, thì vai trò của Nghị viện, của Quốc hội các nước đóng vai trò quyết định.

Bởi vì những mục tiêu này đưa ra để triển khai thực hiện được hay không thì phải xây dựng thành các chính sách, thành các luật, để làm sao chúng ta triển khai được và đồng thời chúng ta phải quyết các vấn đề ngân sách. Thứ 3 là phải tăng cường đẩy mạnh hợp tác với Nghị viện của các nước để thúc đẩy việc này.

Như vậy vai trò của Nghị viện ở đây là gì, hoạch định chính sách, xây dựng Pháp luật, quyết định ngân sách để thực hiện; đồng thời giám sát thực hiện các mục tiêu này. Một vai trò rất quan trọng nữa: Nghị viện là đại diện cho tiếng nói nhân dân, nên thể hiện ý chí của nhân dân vào trong quyết sách, chính sách đó, đồng thời thông tin tuyên truyền để vận động nhân dân thực hiện các quyết sách, chính sách gắn trực tiếp với người dân.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Ngọc Thạch/VOV (thực hiện)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *