(kontumtv.vn) – Giai đoạn 2016-2018, xã Sa Bình (Sa Thầy, Kon Tum) có trên 270 hộ thoát nghèo. Tỉ lệ hộ nghèo của xã từ hơn 58% năm 2016 giảm còn trên 26% vào cuối năm 2018.

Hỗ trợ hộ nghèo phát triển cao su tiểu điền
Hỗ trợ hộ nghèo phát triển cao su tiểu điền

Để có được kết quả tốt trong công tác giảm nghèo, xã Sa Bình đã phát huy tốt nguồn đầu tư gần 4,8 tỉ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, tạo việc làm và thực hiện chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Bên cạnh đó, xã Sa Bình đã phát huy tốt sự đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới và khuyến khích người dân nỗ lực phát triển kinh tế, giảm nghèo có hiệu quả.

Mục tiêu của xã Sa Bình đến năm 2020 là giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%, đạt từ 14-15 tiêu chí nông thôn mới và thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *