(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa có công văn chỉ đạo xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, giao Sở NN&PTNT cùng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Kiểm lâm làm việc với các hộ được giao đất giao rừng
Kiểm lâm làm việc với các hộ được giao đất giao rừng

UBND tỉnh giao các cơ quan Công an, Kiểm lâm, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ vi phạm về lấn chiếm, phá rừng tự nhiên để lấy đất canh tác nông nghiệp. UBND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo lực lượng trực thuộc tăng cường công tác phối hợp trong điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; rà soát, xây dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượng để thực hiện đảm bảo hiệu quả công tác điều tra, xác minh và xử lý sớm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định; yêu cầu UBND các huyện, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất trong năm 2020; đối với các địa phương còn diện tích rừng và đất lâm nghiệp chưa giao, chưa cho thuê nhanh chóng lập kế hoạch để làm cơ sở thực hiện.

 Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện các hạn chế, yếu kém để chấn chỉnh hoặc xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc buông lỏng quản lý, trong đó trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với đó, kiên quyết thu hồi những dự án lâm nghiệp, những diện tích rừng đã giao, cho thuê nhưng hoạt động không hiệu quả, không đúng mục đích, để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Đồng thời thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia quản lý, bảo vệ rừng; rà soát, chọn lọc và kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy đối với cán bộ không đảm bảo năng lực, phẩm chất đạo đức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

 Hơ Jan – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *