(kontumtv.vn) – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bàn giao trang thiết bị văn hóa, thể thao trên địa bàn  huyện Tu Mơ Rông, thuộc Dự án 6 – Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng DTTS và miền núi năm 2022.    

                                                

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao hỗ trợ 05 bộ trang thiết bị cho 05 thôn thuộc 03 xã Măng Ri, Ngọc Lây và Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông. Tổng trị giá các thiết bị hơn 230 triệu đồng.

Việc hỗ trợ trang thiết bị nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân cũng như phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Qua đó, từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương./.

CTV Văn Xiên – Bĕ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *