(kontumtv.vn) – Hiện nay, thành phố Kon Tum đang chỉ đạo quyết liệt và triển khai các giải pháp để bảo tồn, phát huy giá trị nghề truyền thống, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số tại chỗ.

Thành phố Kon Tum xác định có 5 nghề truyền thống cần được khôi phục và bảo tồn, lưu giữ bí quyết nghề gồm dệt thổ cẩm, đan lát, làm rượu cần, chế tác nhạc cụ âm nhạc truyền thống và tạc tượng.

Thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số nói chung, bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ nói riêng bằng nhiều hình thức, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và phát huy hiệu quả. Đồng thời phối hợp mở lớp truyền dạy nghề tại các xã, phường cho thế hệ kế cận, nhất là người trẻ tuổi, đối tượng nòng cốt trong các tổ liên kết, hợp tác xã, hộ gia đình.

Đặc biệt, thành phố Kon Tum chỉ đạo đẩy mạnh thương mại hóa đối với 02 nghề dệt thổ cẩm và làm rượu cần; tăng cường công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại để bán các sản phẩm dệt thổ cẩm và rượu cần, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân tộc thiểu số./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *