(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa có quyết định Công nhận xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei đã đạt được những kết quả nhất định. Kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn được quan tâm đầu tư, diện mạo thôn, làng đổi thay rõ rệt; giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường được cải thiện và tiếp tục phát triển; hệ thống chính trị được từng bước xây dựng và cũng cố vững mạnh. Đặc biệt, nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên, nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ năm 2016 đến nay, xã đã huy động gần 17 tỷ đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trự gần 15 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã hiện còn 6,51%; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 38 triệu đồng/năm; 100% đường trục thôn, làng và đường liên thôn được bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 6/6 thôn đều có nhà rông văn hóa, sân tập thể thao phục vụ cộng đồng…/.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *