(kontumtv.vn) – Huyện đoàn Đăk Hà tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức đoàn đã xây dựng 05 công trình thanh niên cấp tỉnh, 23 công trình thanh niên cấp huyện và 195 công trình tranh niên, phần việc thanh niên hiệu quả cấp cơ sở. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn, đoàn viên thanh niên được giáo dục, rèn luyện để trở thành những con người của thời đại mới, với những lời nói, hành động, việc làm văn minh và sống có lý tưởng, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng-an ninh.

Đánh giá chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 – 2022, huyện Đăk Hà có 86% đoàn viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ; 90% Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 70% Liên đội mạnh cấp tỉnh, 90% Liên đội mạnh cấp huyện.

 Trọng Nghĩa

Trung tâm VHTTDL&TT Đăk Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *