(kontumtv.vn) – Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Tô đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động.

Để thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện Đăk Tô đã chỉ đạo các tổ chức thành viên chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Qua đó nhận được sự đồng tình cao của nhân dân.

Từ năm 2019 đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã hiến hơn 17.500m2 đất, đóng góp trên 22.000 ngày công lao động để xây dựng trường học, trạm y tế, làm đường giao thông, thủy lợi. Kết quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa, có 91% hộ đạt gia đình văn hóa; 100%  khu dân cư đạt danh hiệu  khu dân cư văn hóa.

Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể huyện đã huy động các nguồn quỹ để giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo như quỹ “xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “góp vốn xoay vòng” không tính lãi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020 xuống còn 4,68% và 14,04% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 – 2025./.

Thanh Huyền

Trung tâm VHTTDL&TT huyện Đăk Tô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *