(kontumtv.vn) – Giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh triển khai Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, ngành GD&ĐT tỉnh tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cho hoạt động giáo dục vùng dân tộc thiểu số.

Cụ thể, đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông có học sinh bán trú, ngành ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, với tổng kinh phí trên 380 tỷ đồng. Hiện nay, các trường này tiếp tục nhận được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Cùng với đó, trong thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, các địa phương chủ động bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và sửa chữa các hạng mục phục vụ công tác dạy học nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số./.

Thu Trang – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *