(kontumtv.vn) – Đề án“Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến nay đã bước sang năm thứ 4. Bên cạnh những kết quả đạt được thì thực tế tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đạt so với mục tiêu đề án. Trước tình hình này, mới đây, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu các ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Theo đó, Sở giáo dục và đào tạo, Sở LĐ – TB & XH  cùng UBND các huyện, thành phố tăng cường hướng dẫn các cơ sở giáo dục trung học xây dựng chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương. Quan tâm tạo việc làm cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là người dân tộc thiểu số sau tốt nghiệp. Đẩy mạnh hợp tác, gắn kết với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trong đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoạt động dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm, đào tạo theo lĩnh vực, ngành nghề, trình độ, tiến tới hình thành cơ sở dữ liệu về cung cầu thị trường lao động, gắn công tác hướng nghiệp với nhu cầu thị trường.

Theo thống kê, đến nay, tại tỉnh Kon Tum, sau 4 năm triển khai đề án về hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh, số học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các trường cao đẳng đạt 3/5 mục tiêu đề án. Tuy nhiên, con số học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các trường sơ cấp và trung cấp chỉ đạt 5%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra là 25%.

Chung Loan – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *