(kontumtv.vn) – Xác định  mỗi làng DTTS đều có nhà rông văn hóa, năm 2021 UBND thành phố Kon Tum phân bổ nguồn kinh phí và chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới những nhà rông còn thiếu tại các làng.

Hiện tại, trên địa bàn thành phố Kon Tum có 5 nhà văn hóa cấp xã; 55 nhà rông văn hóa tại các thôn, làng.

Năm 2020, thành phố đã hỗ trợ làng Kon Tum Kơ Nâm, phường Thống Nhất hoàn thành xây dựng nhà rông, với kinh phí hơn 400 triệu đồng. Trong năm 2021, UBND thành phố đã phân bổ kinh phí để hỗ trợ xây dựng 3 nhà rông tại các thôn Kon Rơ Lang, Kon Hring, xã Đăk Blà và thôn Kon Rờ Bàng 1, xã Vinh Quang. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 730 triệu đồng, ngân sách xã và nguồn xã hội hóa hơn 1,6 tỷ đồng. Hiện nay, các nhà rông đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà rông giúp người dân có nơi sinh hoạt, hội họp; tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, gắn với thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2021 100% thôn, làng dân tộc thiểu số có nhà rông./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *