(kontumtv.vn) – Hội Nông dân tỉnh Kon Tum đã kiểm tra công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021 tại huyện Ngọc Hồi. Trong đó, trọng tâm là việc tổ chức các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn hỗ trợ nông dân và tình hình hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội Nông dân huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 16 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 800 lượt cán bộ, hội viên nông dân; tổ chức 32 buổi hội thảo cho gần 1.800 lượt cán bộ, hội viên tham gia; tín chấp cho 815 lượt hội viên, nông dân mua phân bón trả chậm với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội duy trì hoạt động hiệu quả 48 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ gần 107 tỷ đồng giải quyết cho cho hơn 2.400 lượt hội viên nông dân vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh…

Về nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã triển khai dự án với số vốn 1 tỷ đồng cho 10 hộ nông dân vay.

Đoàn kiểm tra của Hội Nông dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Ngọc Hồi tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp; liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để hình thành các tổ hợp tác trong hội viên nông dân, hướng đến hình thành các hợp tác xã; xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với hỗ trợ, đầu tư các nguồn lực xây dựng các mô hình để giúp đỡ các hộ nông dân dân tộc thiểu số nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *