(kontumtv.vn) – Lãnh đạo huyện Đăk Hà đã kiểm tra hoạt động các Tổ cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19 tại một số xã trên địa bàn.

Huyện Đăk Hà hiện có hơn 430 Tổ cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các thôn, làng, TDP. Mỗi Tổ có 2 đến 3 thành viên phụ trách từ 20-50 hộ gia đình. Qua kiểm tra một số Tổ, các thành viên đã nắm được các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo 5k của Bộ Y tế, nắm chắc thông tin người dân thuộc các hộ gia đình đến/ở/về từ các tỉnh/thành phố có ca Covid-19 cộng đồng và giám sát việc phòng, chống dịch bệnh tại khu dân cư.

Lãnh đạo huyện Đăk Hà đề nghị các Tổ cộng đồng tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần, vai trò trách nhiệm của từng thành viên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh tại khu dân cư. Các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, kiện toàn lại các Tổ cộng đồng, xác định rõ nhiệm vụ, địa bàn của từng thành viên trong tổ cộng đồng.

CTV Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *