(kontumtv.vn) – Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nghề nghiệp, chiều 20/8, đã diễn ra buổi làm việc và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 giữa Trường Cao Đẳng Cộng đồng với Báo Kon Tum và Đài PT-TH Kon Tum.

Tại buổi làm việc, 3 đơn vị đã bàn bạc, thảo luận công tác phối hợp để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, từng bước cụ thể hoá mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn. Đó là tập trung phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu đến cuối năm 2025 có trên 60% lao động qua đào tạo, trong đó đào tạo nghề đạt 44%; chú trọng đào tạo nghề cho lao động tại chỗ gắn với nhu cầu của thị trường lao động và các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh; phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề lên 40%.

Với sự thống nhất cao, lãnh đạo 3 cơ quan đã ký kết nội dung phối hợp  giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Báo Kon Tum và Đài PT- TH Kon Tum tăng thời lượng tuyên truyền và mở chuyên mục giáo dục nghề nghiệp phát trên sóng phát thanh, truyền hình và đăng tải trên báo Kon Tum. Các cơ quan báo chí phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng trong việc hỗ trợ công tác tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn về truyền thông.

Đối với Trường Cáo đẳng Cộng đồng, chủ động cung cấp thông tin, tài liệu các chương trình, dự án về giáo dục nghề nghiệp để phối hợp với Báo Kon Tum và Đài PT-TH Kon Tum thông tin tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận để thực hiện tốt mục tiêu các chương trình, dự án trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Định kỳ hàng năm các bên tổ chức đánh giá để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp.

Văn Hiển – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *