(kontumtv.vn) – Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (24/4/1972 – 24/4/2022), ngay từ những ngày đầu năm 2022, huyện Đăk Tô đã có kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động chào mừng thiết thực. 

Cụ thể, các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan được tập trung cao điểm vào thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 24/4/2022 với hình thức treo pa nô, áp phích, băng rôn…tại nơi công cộng, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Nội dung tuyên truyền tập trung vào ý nghĩa, giá trị lịch sử của Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh nhằm khơi dậy lòng yêu quê hương, yêu đất nước của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát triển giá trị di sản văn hóa…Ngoài ra, huyện Đăk Tô còn tổ chức các chương trình văn nghệ, hội thao phục vụ nhu cầu giải trí của người dân, đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị.

Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh được tiến hành theo hướng sinh động, thiết thực, hiệu quả, có tính giáo dục sâu sắc, không phô trương, lãng phí, đồng thời thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./

                                                                   Thanh Huyền

Trung tâm VHTTDL&TT huyện Đăk Tô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *