(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa ban hành quy định liên quan đến điều kiện tách thửa đối với những diện tích đất chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch sử dụng đất hoặc có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa quy định cụ thể diện tích, kích thước thửa đất.  

Theo quy định, đối với đất ở các xã, diện tích, kích thước tối thiểu để được tách thửa là 50m2, cạnh tiếp giáp với đường giao thông có chiều rộng tối thiểu là 05m, chiều dài tối thiểu 6,5m. Đối với đất ở các phường, thị trấn, diện tích thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19m là 45m2, cạnh tiếp giáp với đường giao thông có chiều rộng tối thiểu là 04m, chiều dài tối thiểu 6,5m; diện tích thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 19m là 36m2, cạnh tiếp giáp với đường giao thông có chiều rộng tối thiểu là 04m, chiều dài tối thiểu 6,5m thì được tách thửa.

Riêng đối với nơi đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì diện tích, kích thước của thửa đất mới được tách thửa phải đảm bảo theo đúng diện tích, kích thước mà quy hoạch đã xác định.

Chung Loan – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *