(kontumtv.vn) – Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc tại huyện Ngọc Hồi nhằm thảo luận, thống nhất việc sắp xếp, xử lý cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập được sáp nhập trên địa bàn.

Trên cơ sở dự thảo Đề án sáp nhập Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Ngọc Hồi vào Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, Đoàn công tác và lãnh đạo huyện cơ bản thống nhất về thời gian tiến hành sáp nhập; tên trường sau sáp nhập. Về phương án xử lý cơ sở vật chất các đơn vị được sáp nhập sẽ thực hiện chuyển giao để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học theo hướng nâng cao chất lượng giáo dục, lấy học sinh làm trung tâm, ngành giáo dục sẽ có sự đầu tư về quy mô cơ sở vật chất đối với Trường THPT Nguyễn Trãi theo quy hoạch tổng thể và lộ trình cụ thể. Trong đó, trọng tâm là khu hiệu bộ, khu phòng học, phòng chức năng, khu bán trú, nhà đa năng và sân chơi, khu thể thao./.

 CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *