(kontumtv.vn) – Năm 2020, Sở GTVT tỉnh Kon Tum tiếp nhận trên 27.400 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính bao gồm hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến.

Kết quả có 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước thời hạn. Hiện nay, Sở GTVT tỉnh đang thực hiện 81 thủ tục hành chính, bao gồm  lĩnh vực đường bộ 71 thủ tục, lĩnh vực đăng kiểm 6 thủ tục, lĩnh vực thanh tra 4 thủ tục. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, chất lượng phục vụ dịch vụ công tại Sở GTVT tỉnh ngày càng được nâng cao; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí.

Văn  Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *