(kontumtv.vn) – Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các hoạt động giao dịch, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo về việc sử dụng mã QR code trên thẻ CCCD để kiểm tra thông tin công dân trong các hoạt động giao dịch.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc quét mã QR code để kiểm tra thông tin về số Căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân của công dân, không yêu cầu công dân phải cung cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân trong tất cả các giao dịch trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh từ ngày 19 tháng 7 năm 2021. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Kon Tum chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dựng quét mã QR code để kiểm tra thông tin về số Căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân của công dân trong các giao dịch với công dân. Viễn thông Kon Tum bổ sung thêm tính năng quét mã QR code của Căn cước công dân bằng máy đọc QR code trực tiếp trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để kiểm tra thông tin về số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân. Hoàn thành trước ngày 18 tháng 7 năm 2021./.

Thanh Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *