(kontumtv.vn) – Triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2022, tỉnh Kon Tum chú trọng tăng cường năng lực cho người quản lý, cán bộ pháp chế doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong đó, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp khảo sát, thống kê nhu cầu hỗ trợ pháp lý của các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan có liên quan. Xác định nội dung, hình thức, biện pháp hỗ trợ để tổ chức hoạt động cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, cán bộ pháp chế của doanh nghiệp. Giới thiệu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới, các chuyên đề pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Dự kiến việc khảo sát, thống kê sẽ hoàn thành trong quý IV năm 2022.

Trong quý II và quý III, tỉnh dự kiến sẽ tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm để cung cấp kiến thức pháp luật, kỹ năng hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, các nội dung khác có liên quan cho đội ngũ những người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các cộng tác viên tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp, hỗ trợ Bộ Tư pháp trong thực hiện các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Chung Loan – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *