(kontumtv.vn) – Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay, tỉnh Kon Tum đã tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch.

Trong đó, tổ chức điều chỉnh, quy hoạch chung thành phố Kon Tum; quy hoạch chung đô thị Kon Plông và trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương lập, phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông; lập và phê duyệt 10 Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, riêng huyện Đăk Hà chưa phê duyệt. Đến nay, đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Xây dựng thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại II và hiện đang hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025 để trình Trung ương thẩm định.

Ngoài ra, tỉnh đã quan tâm đầu tư hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội. Uớc thực hiện 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ đô thị hóa đạt 38,26%, hệ thống đô thị cơ bản đảm bảo chất lượng phù hợp với loại đô thị và cấp quản lý hành chính đô thị; tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt khoảng 91%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt ở đô thị và nông thôn được thu gom và xử lý đạt 85./.

Thanh Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *