(kontumtv.vn) – Chiều 25/3, Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum tổ chức phiên họp thẩm định đề cương chi tiết  tài liệu “Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 2”.

Tại phiên họp thẩm định đề cương chi tiết tài liệu “Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 2”, Ban biên soạn đã trao đổi, phản hồi một số ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung; các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại đề cương chi tiết tài liệu theo quy định.

Tài liệu “Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 2” gồm 8 chủ đề, tương ứng với 8 bài học, được thực hiện trong 35 tiết. Cấu trúc bài học gồm hoạt động khám phá, hoạt động tìm hiểu, hoạt động luyện tập và hoạt động vận dụng.

Nội dung tài liệu “Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 2” nằm trong hoạt động giáo dục bắt buộc, thuộc hoạt động trải nghiệm. Đây là cơ sở để gợi ý ngữ liệu tích hợp ở một số môn học ở lớp 2. Nội dung tài liệu gồm những vấn đề cơ bản của địa phương như lịch sử hình thành và phát triển, truyền thống quê hương; địa lý, dân cư, cảnh quan, môi trường; một số nội dung về kinh tế, xã hội, giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống.

Kết thúc phiên họp thẩm định, hội đồng thẩm định thống nhất đánh giá đề cương chi tiết tài liệu “Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 2” là đạt không chỉnh sửa.

Nguyễn Thu – A Lê Khăm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *