(kontumtv.vn) – Theo Quyết định 1168 ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, tỉ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động của  tỉnh là 11,8%.

Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và các cơ quan chức năng, đến hết tháng 6/2022, trên địa bàn tỉnh có khoảng 33.800 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng hơn 200 người so với năm 2021; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động trên địa bàn đạt 11,88%, đạt 100,5% so với kế hoạch UBND tỉnh giao trong năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, thu BHTN trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 0,7 tỷ đồng. BHXH tỉnh đã giải quyết chi trả hơn 880 hồ sơ trợ cấp BHTN, trong đó có 14 hồ sơ hỗ trợ học nghề./.

Đăng Huy – Ngọc Chí

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *