(kontumtv.vn) – Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống và ý thức công dân cho học sinh, sinh viên. Để thực hiện mục tiêu này UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025″.

UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng cống hiến và nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên; không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học môn đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật, sinh hoạt Đoàn, Đội; đẩy mạnh phong trào thi đua trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương, bảo đảm mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về tự học, đổi mới sáng tạo; đạo đức, lối sống, ý chí phấn đấu khát vọng cống hiến.

UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần phối hợp, hỗ trợ các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng của công tác tuyên truyền, giáo dục văn hóa ứng xử. Bên cạnh đó, thực hiện nêu gương “Người tốt, việc tốt” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Cát Tiên – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *