(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Giai đoạn 2 Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ tỉnh Kon Tum.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỷ lệ huy động trẻ em DTTS dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt tỷ lệ từ 10% trở lên; trẻ DTTS 3-5 tuổi đi học mẫu giáo đạt tỷ lệ trên 95%, trong đó tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 99,9%.

Đồng thời,100% trẻ em mầm non và học sinh tiểu học người DTTS được tập trung tăng cường tiếng Việt nhằm hoàn thành chương trình lớp học và chuẩn bền vững khi lên cấp học tiếp theo.

UBND tỉnh đề nghị Sở GD&ĐT biên soạn tài liệu hỗ trợ giáo viên giảng dạy song ngữ cho trẻ mầm non và tài liệu bổ trợ ngôn ngữ cho học sinh DTTS cấp tiểu học. Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn cho đội ngũ quản lý, giáo viên cốt cán về nội dung, kỹ năng, phương pháp dạy tiếng Việt; phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng môi trường tiếng Việt ở gia đình và cộng đồng vùng DTTS./.

Cát Tiên – Văn Hiển

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *