(kontumtv.vn) – Trong năm 2021, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt cơn bão số 5, số 6 ước khoảng 127 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị huy động lực lượng, nguồn lực để tập trung khắc phục kịp thời, sớm ổn định cuộc sống của người dân. Đồng thời cân đối nguồn lực của địa phương và nguồn hỗ trợ của Trung ương để phân bổ cho các địa phương, đơn vị tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021.

Hiện nay đảm bảo an toàn giao thông, ổn định định cuộc sống người dân vùng thiên tai với tổng kinh phí thực hiện hơn 35 tỷ đồng./.

Hơ Jan – Thanh Hà

       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *