(kontumtv.vn) – Từ ngày 05-07/7, Bảo tàng tỉnh Kon Tum tổ chức trưng bày lưu động Chuyên đề ảnh “Các kỳ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tỉnh KonTum” tại huyện Ia H’Drai.

Với hơn 100 ảnh, tài liệu khoa học, Chuyên đề trưng bày tập trung vào các chủ đề chính như ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử lần đầu tiên (06/1/1946); những năm tháng lịch sử, quá trình hoạt động, thành quả của Quốc hội Việt Nam trong 75 năm qua; hoạt động của Đoàn ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Kon Tum; thành tựu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.

Hoạt động trưng bày nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Thế Thành – Văn Hưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *