(kontumtv.vn) – Công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường đang thi công là yêu cầu cần thiết đối với các ngành chức năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *