(kontumtv.vn) – Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông và Khuyến ngư tỉnh Kon Tum hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà Đông Tảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *