(kontumtv.vn) – Trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người Rơ Măm ở làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, lễ bỏ mả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lễ bỏ mả của người Rơ Măm chứa đựng nhiều nét văn hóa đặc sắc, riêng biệt, mang đậm tính nhân văn sâu sắc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *