(kontumtv.vn) – Bản sắc văn hóa đặc sắc, đa dạng của đồng bào dân tộc Thái sinh sống tại Xã Ia Xiêr, Huyện Sa Thầy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *