(kontumtv.vn) – Di tích Ngục Đăk Glei được đầu tư tôn tạo đã góp phần tuyên truyền, giáo dục tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường của những chiến sĩ cộng sản cho các thế hệ mai sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *