(kontumtv.vn) – Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giúp người dân ý thức, trách nhiệm hơn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *