(kontumtv.vn) – Hai huyện nghèo Kon Plông và Tu Mơ Rông đã tăng nguồn thu từ hoạt động khai thác cát, đá, sỏi, gia tăng đáng kể ngân sách cho địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *